Witamy Państwa na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy to organizacja zrzeszająca pasjonatów i entuzjastów zawodu, z całego kraju. Podejmuje działania w postaci realizacji przedsięwzięć społecznie użytecznych i potrzebnych. Od lat działamy na rzecz integracji społecznej ,edukacji i ochrony dorobku kulturowego. Stawiamy sobie za cel ocalenie plecionkarstwa i wikliniarstwa dla przyszłych pokoleń, właśnie dlatego organizujemy

Pokazy , Konkursy, Światowe Festiwale Wikliny i Plecionkarstwa, by stworzyć platformę dla wymiany doświadczeń i wiedzy z podobnymi nam zapaleńcami z całego świata. Nasze cele realizujemy przez liczne inicjatywy, powiązane z naszą pasją i ginącym już niestety zawodem.

Mamy w swoim dorobku takie osiągnięcia jak :

 • Dwukrotna (2000 r i 2006 r) budowa w Nowym Tomyślu wiklinowego kosza giganta wpisanego do Księgi Rekordów Guinnessa.
 • Budowa jedynej w Polsce wiklinowej muszli koncertowej.
 • Budowa stodoły olęderskiej w Nowotomyskim Muzeum Wikliniarstwa
 • Trzykrotna organizacja Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa.
 • Remont wiatraka koźlaka z 1755r., Boruja Kościelna 2006,
 • Organizacja Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konkursów Plecionkarskich.
 • Budowa „Wigloo” wiklinowego pawilonu wypoczynkowego Nowy Tomyśl
 • Budowa żywej altany w Parku
 • Wykonanie kolekcji replik Koszy Polskich dla Muzeum w Nowym Tomyślu
 • Trzykrotne wydanie drukiem obszernego albumu o polskim i światowym plecionkarstwie obecnym na tych Festiwalach w Nowym Tomyślu.
 • Rewitalizacja wszystkich form wiklinowych na terenie miasta
 • Rewitalizacja stawów w Parku z zastosowaniem wikliny
 • Nowy rekord Guinnnessa z r. 2015 w kategorii Najdłuższy warkocz świata z wikliny
 • Budowa Wiaty wystawienniczej w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu
 • Ubieganie się o wpis na krajową i światową listę ochrony niematerialnego dziedzictwa – UNESCO
 • Liczne działania zmierzające do korzystnych dla branży zmian w prawie.