Witamy Państwa na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich.

Jesteśmy jedynym w Polsce Stowarzyszeniem w branży wiklinowej, w roku 2017 obchodzimy 13-lecie działalności. Serdecznie zachęcamy Państwa do współpracy z naszym środowiskiem Wikliniarzy i Plecionkarzy,tylko dlatego aby „Wiklina” stała się wizytówką naszego kraju. Dziękujemy bardzo za pomoc w powstaniu strony : Wydziałowi Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu,Wydziałowi Promocji i Oświaty Starostwa Powiatowego W Nowym Tomyślu, Nowotomyskiemu Ośrodkowi Kultury, dziękujemy także Rafałowi Węgierkiewiczowi i Paulinie Motylewskiej za materiały oraz prace wykonaną na rzecz Stowarzyszenia. Nasza strona jest galerią naszych osiągnięć, więc życzymy miłej lektury.

Nieformalnie Stowarzyszenie działa już od 1999 roku. Zarejestrowane w roku 2004, aktualnie skupia ponad 60 członków z terenu całego kraju: plecionkarzy i plantatorów wikliny. Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich, jako główny cel statutowy stawia sobie stać na straży Dziedzictwa Narodowego, którego jednym z nieodłącznych elementów jest „Polska Wiklina”.

Cele Stowarzyszenia Wikliniarzy i Plecionkarzy Polskich:

 • popularyzacja wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych plecionkarzy i wikliniarzy, kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków;
 • obrona interesów zawodowych plecionkarzy i wikliniarzy z Polski;
 • organizacja kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów itp;
 • współpraca z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
 • organizacja i prowadzenie szkoleń;
 • udzielanie pomocy wzajemnej;
 • współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
 • występowanie z wnioskami i postulatami;
 • udział w targach, w celach handlowych i promocyjnych.

Dokonania Stowarzyszenia w sferze prawnej:

 • opracowanie definicji o uprawie wikliny na plantacjach;
 • przyczynienie się do przywrócenia dopłat do jej uprawy;
 • regulacje w sprawie podatku VAT na wyroby wiklinowe;
 • na zaproszenie Stowarzyszenia w Nowym Tomyślu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa

Nasze inicjatywy, dokonania i realizacje spotykają się z ciepłym przyjęciem ze strony władz, dając nam jednocześnie duży kredyt zaufania. Aprobata ze strony miejscowej społeczności utwierdza nas w przekonaniu, iż zmierzamy w dobrym kierunku.