Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy.

Walne Zebranie odbędzie się w dniu 20.09.2021 Poniedziałek o godz. 16.00 Stodoła Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu ul Topolowa 10.

PROGRAM – ZAPROSZENIE

1. Otwarcie Walnego zebrania i stwierdzenie quorum.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków OSPiW, jego zastępcy i dwóch sekretarzy.
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2019
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2020
5. Głosowanie nad sprawozdaniami.
6. Wystąpienie Prezesa Honorowego i Komisarza Festiwalu Andrzeja Pawlaka podsumowujące IV Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa Nowy Tomyśl 2019.
7. Przyjęcie dymisji ustępującego Zarządu wg wytycznych nowego Statutu wpisanego do KRS
8. Powołanie komisji skrutacyjnej.
9. Przeprowadzenie wyborów na Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy.
10. Przeprowadzenie wyborów pozostałych członków Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy.
11. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy.
12. Przedstawienie do głosowania stosownych uchwał dotyczących wyboru Nowego Zarządu
13. Uchwała w sprawie organizacji V Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa,
14. Przerwa
15. Wystąpienia gości.
16. Wolne wnioski i dyskusja.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Informacje

  1. Będzie można na miejscu wpłacić zaległe składki, lub prosimy dokonać przelewu na konto 68 9058 0000 0000 0006 6006 0001 z dopiskiem „wpłata składki
  2. W przypadku nieobecności prosimy o wypełnienie Pełnomocnictwa na wybranego członka Zarządu i odesłanie podpisanego skanu na adres: [email protected]

ZARZĄD

Załączniki:

  • Program w formacie PDF: Pobierz
  • Pełnomocnictwo członków na walne zgromadzenie: Pobierz