Z przyjemnością informuje że po wielu latach batalii i jeszcze więcej spotkań roboczych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi udało się wspólnie z urzędnikami doprowadzić do potrzebnych zmian prawnych w zapisie dotyczących upraw wikliny. Jak wiemy słowo te nagle znikło z dokumentów prawnych. które zostało zastąpionym słynnym ,,zagajnikiem o krótkiej rotacji‘’, a to spowodowało niezłe zamieszanie.

Zespół Roboczy powołany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy połączył siły z przedstawicielem Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy i razem w licznych spotkaniach w Ministerstwie Rolnictwa przedstawiono merytoryczne argumenty, nad którymi najzwyczajniej po ludzku, pochylono się za co dziękujemy – razem możemy więcej. A wspólne wysiłki dały takie oto rezultaty.

Akt Prawny projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin. Podajemy stosowne zdjęcia i skany Pisma i dokumentu, które to uwiarygodniają.

Wiele się działo w r. 2023. oprócz kolejnej edycji Światowego Festiwalu Wikliny i to w obu grupach członków Stowarzyszenia mam na myśli Plecionkarzy, bo po zakończeniu procedowania wspólnie z stroną rządową wniosku dotyczący wpisu plecionkarstwa na listę reprezentatywną dziedzictwa niematerialnego UNESCO, która znacząco poprawi sytuację plecionkarzy. No i to, co dotyczy drugiej grupy członków OSPIW – Plantatorów bo te działania to naczynia połączone i mają wpływ na ochronę nie tylko plecionkarstwa ale i wikliniarstwa z czego jako Zarząd OSPIW jesteśmy dumni.

Pozdrawiam 
Z wyrazami szacunku 
Andrzej Pawlak