Z przyjemnością  informujemy, że w wyniku współpracy  z Wielkopolską  Izbą  Rzemieślniczą w Poznaniu  i Cechem Rzemiosł Różnych w Nowym Tomyślu, została podjęta decyzja, iż w ramach planowanego Ogólnopolskiego Konkursu Plecionkarskiego im. Jana Bartosiewicza, który odbędzie  się na  II Mistrzostwach Polski w Wyplataniu  na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa  w Nowym Tomyślu, zostaną przeprowadzone dla osób zainteresowanych egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie koszykarz – plecionkarz.

Organizacja egzaminów w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Plecionkarskiego im. Jana Bartosiewicza jest wyjściem  naprzeciw oczekiwaniom wielu uczestników Konkursu. Zaplanowaliśmy, iż praca konkursowa wykonywana przez osoby, które zgłoszą się do egzaminów, zostanie jednocześnie potraktowana jako praca egzaminacyjna w ramach etapu praktycznego egzaminu i poddana ocenie Komisji Egzaminacyjnej. W czasie Konkursu na terenie Muzeum zostanie  przeprowadzony również etap teoretyczny egzaminu składający się z części ustnej i pisemnej.

Osoby zainteresowane potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych i uzyskaniem świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego muszą spełniać warunki dopuszczenia do egzaminów określone w rozporządzeniu MEN. Pod poniższymi linkami można zapoznać się szczegółowo z wymaganiami.

Do egzaminu mistrzowskiego Izba dopuszcza osobę, która spełnia jeden z poniższych warunków:

https://www.irpoznan.com.pl/strona,warunki-dopuszczenia-do-egzamin.html

Do egzaminu czeladniczego Izba dopuszcza osobę, która spełnia jeden z poniższych warunków:

https://www.irpoznan.com.pl/strona,warunki-dopuszczenia-do-egzaminu.html

Kandydatów do egzaminów prosimy o złożenie dokumentów wraz z opłatą za egzamin do 31.05.2022 r. bezpośrednio do Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

Pod poniższymi linkami można zapoznać się, jakie dokumenty należy złożyć:

Kandydaci na egzamin mistrzowski:

https://www.irpoznan.com.pl/strona,wymagane-dokumenty-do-egzaminu-mistrzowskiego.html

Kandydaci na egzamin czeladniczy:

https://www.irpoznan.com.pl/strona,wymagane-dokumenty-do-egzaminu-czeladniczego.html

Informacja o wysokości opłaty za egzamin mistrzowski i czeladniczy znajduje się na poniższej stronie:

https://www.irpoznan.com.pl/strona,oplaty.html

Informatory dla kandydatów przystępujących do egzaminów można pobrać poniżej:

https://www.irpoznan.com.pl/strona,pytania-egzaminacyjne.html

https://www.irpoznan.com.pl/strona,pytania-egzaminacyjne-1.html

Ze względów organizacyjnych przeprowadzenie egzaminów podczas Konkursu będzie możliwe przy zgłoszeniu się minimum 10 osób. Uprzejmie prosimy kandydatów, by chęć przystąpienia do egzaminów zgłaszali na adresy: [email protected] lub [email protected]

Wszelkie pytania w zakresie egzaminów można kierować do Wydziału Oświaty Izby pod numer telefonu: 61 859 35 60.

ORGANIZATORZY