Zbiórka Pieniężna dla chorego FRANKA z Sękowa i Remont Domu pod potrzeby wspólnie z Sponsorami Festiwalu.