Zbiórka pieniędzy dla Weroniki – Wyplatanie Kosza Nadziei