2004

Założenie Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich ( później zmieniono na nazwę OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PLECIONKARZY I WIKLINIARZY ) z inicjatywy A. Pawlak