2012

Wydanie Albumu Festiwalowego drugiej edycji Festiwalu