2011

Światowa wystawa 200 odmian wikliny z całego świata jako roślina kosmopolityczna globu