2022

Rozpoczęcie procedury wpisania plecionkarstwa na listę reprezentatywną dziedzictwa niematerialnego UNESCO

Więcej informacji wkrótce.