2006

Rewitalizacja zabytkowego Wiatraka KOŻLAKA z 1775 r. w Boruji Kościelnej Pomysłodawca A. Pawlak