Przywrócenie dopłat do uprawy wikliny przy wsparciu Wielkopolskiej Izby Rolniczej