Opracowanie Definicji o uprawie wikliny na plantacjach na zleceni Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi