Modernizacja maszyn do zbioru Wikliny wespół z Państwowym Instytutem Maszyn Rolniczych – realizacja Projektu budowy Kombajnu do zbioru wikliny wg pomysłu A. Pawlak i Projektu PIMR