Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na WALNE sprawozdawcze zebranie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzyktóre odbędzie się 25 Czerwca 2019r. ,wtorek o godz. 18.00 w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu – STODOŁA

PROGRAM

Nowy Tomyśl 25 czerwca 2019.

 1. Otwarcie walnego Zebrania Sprawozdawczego.

 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania, i sekretarza .

 3. Zbadanie prawidłowości Walnego Zebrania .

 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia – Skarbnik Maciej Pawlak

 5. Głosowanie –

 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia – Sekretarz Bogusława Waliszewska

 7. Przedstawienie nowych członków Stowarzyszenia .

 8. STATUT – Nowy /Procedowanie zmian

 9. Informacja o przygotowaniach do IV Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa Nowy Tomyśl 2015 – Komisarz Festiwalu Andrzej Pawlak

 10. Przerwa i Jubileuszowa kawa z okazji 15- lecie OSPIW.

 11. Przywitanie gości

 12. Wolne wnioski i głosy.

 13. Zamkniecie Walnego Zebrania

Zarząd .

Materiały do zapoznania się: