Podczas   dorocznego Zebrania  Walnego – Sprawozdawczego za r. 2016  zostały podpisane  porozumienia i listy intencyjne pomiędzy:

  1. Korporacja Wikliniarska – Rudnik/Sanem  w obecności Starosty Nowotomyskiego  jako  organu  nadzorującego stowarzyszenie   –  Prezes OSPIW  –  Mieczysław Pietruńko,  Pełnomocnik Zarządu- Andrzej  Pawlak, Prezes Korporacji – Stanisław  Szydełko i Starosta   Nowotomyski  – Ireneusz  Kozecki
  2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji  – Poznań / Nowy Tomyśl  Prezes OSPIW – Mieczysław  Pietruńko, Pełomocnik Zarządu – Andrzej  Pawlak, Prodziekan Dominik Handzwniak  i Marzena  Szułczyńska
  3. Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne  –  Nowy  Tomyśl  Prezes NTK – Bogdan Górny  Prezes OSPIW – Mieczysław  Pietruńko
  4. Fundacja K.A.Ś.KA .- Piszczac  – Prezes K.S.K.A  Katarzyna  Niczyporuk, Prezes  OSPIW  –  Mieczyslaw  Pietruńko

Razem  można  więcej