Prezes Roman Bartkowiak
Vice Prezes Jerzy Jąder
Sekretarz Bogusława Waliszewska
Skarbnik Maciej Pawlak
Członkowie Zarządu Mieczysław  Pietruńko
Tadeusz  Pięta
Antoni Skrzypczak
Andrzej  Pawlak – Pełnomocnik Zarządu i Prezes  Honorowy – Komisarz  Festiwalu  Nowy  Tomyśl  2019.