Prezes Mieczysław Pietruńko
Vice Prezes Roman Bartkowiak
Sekretarz Barbara  Kasperkiewicz
Skarbnik Krzysztof Pierzyński
Członkowie Zarządu Maciej  Pawlak
Marek Binkowski
Andrzej  Pawlak – Pełnomocnik Zarządu i Prezes  Honorowy-  Komisarz  Festiwalu  Nowy  Tomyśl  2019.