Wraz ze wschodem słońca, w sobotę 24.08.2002 r. czterdziestu dziewięciu plecionkarzy z siedemnastu firm przystąpiło do oplatania muszli koncertowej w pobliżu Nowotomyskiego Ośrodka Kultury,w miejscu znanym jako „Pod Grabem”. Nad sprawnym przebiegiem prac czuwał Andrzej Pawlak – pomysłodawca przedsięwzięcia. Już wieczorem, na nowej scenie odbył się pierwszy koncert, w wykonaniu Kapeli Zza Winkla. Pomysł jej wykonania narodził się kilka lat wcześniej. Zyskał poparcie dyrekcji Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, burmistrza, władz samorządowych, ponad 130 sponsorów oraz lokalnej społeczności. Opracowaniem plastycznym zajął się Maciej Pawlak, konsultując się z plastyczką Marią Gawron i dyrektorką NOK-u – Genowefą Hreczyńską. Projekt architektoniczny opracowali Zbigniew i Tomasz Gostyńscy. Konstrukcję budowli wykonali pracownicy firmy Art.-Wiklin, pod czujnym okiem Jana Dziamskiego. W sumie, w jej powstanie włączyło się około 100-120 osób, ofiarując fundusze, narzędzia, materiały oraz własną pracę. To wspólny sukces nowotomyślan.

Zdjęcia przedstawiające muszlę koncertową jak i jej budowę możesz znaleźć w galerii