Walne Sprawozdawcze.

W  dniu  14.06.2017  odbyło Walne   Zgromadzenie   członków  OSPIW   gdzie  podjęto  szereg  Uchwał jedna   z  znaczących  to Uchwała  o Organizacji IV […]