W  Rudniku n /Sanem  odbyły  się  konsultacje   społeczne jako uzupełnienie  wymogu złożenie   wniosku o wpis NA KRAJOWĄ LISTĘ NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. […]