Akcja charytatywna Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i
Wikliniarzy

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy nigdy nie pozostawało obojętne na potrzeby naszego środowiska oraz jego mieszkańców. Jak być może pamiętacie, dwa lata temu naszą akcją charytatywną pod hasłem ,, Gramy dla Franka” wspomagaliśmy małego Franka z Sękowa. Dzięki życzliwości wielu osób zakończyła się ona sukcesem.

W roku bieżącym naszego wsparcia chcemy udzielić rodzinie plecionkarzy z podnowotomyskiego Glinna, której sytuacja życiowa wymaga niezwłocznego działania.

katarzna i Jacek przy pracy Piknik z wikliną 2004 – oplot gazonów w mieście
Katarzyna i Jacek przy pracy społecznej – Muszla Koncertowa

Oboje – Katarzyna i Jacek – wspólnie z innymi członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy, od 15 lat uczestniczyli w pracach społecznych na rzecz Nowego Tomyśla jako jedynego miasta w Polsce ,,wikliną znaczonego”. W ramach dorocznych „Pikników z Wikliną”, które przeszły już do historii, brali udział w takich realizacjach jak: wyplatanie największego wiklinowego kosza na świecie, jedynej w Polsce muszli koncertowej oplecionej wikliną, Wiklinowy Deptak, wigloo, żywa altana z wikliny i innych. 

Oboje są członkami naszego Stowarzyszenia. Katarzyna przed chorobą pracowała jako plecionkarz w swojej rodzinnej firmie. Jej mąż Jacek jest z zawodu plecionkarzem i ślusarzem. Aktualnie oboje – ze względu na stan zdrowia – mają I grupę inwalidztwa. Katarzyna choruje na ZZA – obustronne uszkodzenie nerwów strzałkowych z niedowładem stóp, zespół mózgowy. Jacek na włóknienie zaotrzewnowe z obustronnym zastojem w układzie moczowym. Ich dorosły syn wyjechał, nie utrzymuje żadnych kontaktów i nie podjął opieki nad schorowanymi rodzicami.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy, wypełniając swoje powinności statutowe, podjął uchwałę o udzieleniu obojgu daleko idącej pomocy i postanowił do udziału w tej charytatywnej akcji zaprosić także naszych sponsorów i osoby nam życzliwe. Zapraszamy zatem wszystkie osoby o wrażliwym sercu do wsparcia naszej inicjatywy. Wszelkie zapytania i ewentualne deklaracje pomocy prosimy kierować na adres: biuro@plecionkarze.pl

W Banku Społdzielczym otwarto subkonto, 89 9058 0000 0000 0006 6006 0011 z dopiskiem ,, Pomoc” na które można wpłacać na ten cel darowizny.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć prezentujących stan zastany domostwa pp. Katarzyny i Jacka oraz postępu w zakresie podjętych przez nas prac. Musimy się spieszyć, by z koniecznymi do przeprowadzenia pracami zdążyć przed zimą.

Andrzej Pawlak 
koordynator akcji charytatywnej

Postępy prac