Stowarzyszenie podpisało umowę na dofinansowanie Festiwalu ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego.

Ze środków tych zostanie sfinansowana znaczna część zadań związanych z organizacją II Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa.

Pozostałe nie objęte tym finansowaniem działania, związane z festiwalem zostaną sfinansowane ze środków pozyskanych od hojnych darczyńców.