Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy.

Walne Zebranie odbędzie się w dniu 20.09.2021 Poniedziałek o godz. 16.00 Stodoła Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu ul Topolowa 10.

PROGRAM – ZAPROSZENIE

 • 1. Otwarcie Walnego zebrania i stwierdzenie quorum.
 • 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków OSPiW, jego zastępcy i dwóch sekretarzy.
 • 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2019
 • 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2020
 • 5. Głosowanie nad sprawozdaniami.
 • 6. Wystąpienie Prezesa Honorowego i Komisarza Festiwalu Andrzeja Pawlaka podsumowujące IV Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa Nowy Tomyśl 2019.
 • 7. Przyjęcie dymisji ustępującego Zarządu wg wytycznych nowego Statutu wpisanego do KRS
 • 8. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 • 9. Przeprowadzenie wyborów na Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy.
 • 10. Przeprowadzenie wyborów pozostałych członków Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy.
 • 11. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy.
 • 12. Przedstawienie do głosowania stosownych uchwał dotyczących wyboru Nowego Zarządu
 • 13. Uchwała w sprawie organizacji V Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa,
 • 14. Przerwa
 • 15. Wystąpienia gości.
 • 16. Wolne wnioski i dyskusja.
 • 17. Zamknięcie posiedzenia.

Informacje

 1. Będzie można na miejscu wpłacić zaległe składki, lub prosimy dokonać przelewu na konto 68 9058 0000 0000 0006 6006 0001 z dopiskiem „wpłata składki
 2. W przypadku nieobecności prosimy o wypełnienie Pełnomocnictwa na wybranego członka Zarządu i odesłanie podpisanego skanu na adres: biuro@plecionkarze.pl

ZARZĄD

Załączniki:

 • Program w formacie PDF: Pobierz
 • Pełnomocnictwo członków na walne zgromadzenie: Pobierz