Villaines-Les-Rochers / Francja, jeden z najstarszych ośrodków plecionkarskich w Europie. Spotkanie z władzami miasta i regionu oraz Szkoły Plecionkarskiej, Spółdzielni i Muzeum to wielka rzecz i krok na przód w przygotowaniach do kolejnego Festiwalu.
A całą wizytę przygotowało Bractwo Szlachetnej Wikliny z okazji 20 lecia Bractwa z wielkim rozmachem i profesjonalizmem.